Integritetspolicy

Integritetspolicy för 17globalamal.se

Vi på 17globalamal.se behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Du ska också kunna få reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och därför kan den här policyn bli uppdaterad. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid här på rekoshoppen.se

Vem har ansvar för dina personuppgifter hos oss?

Adlignum (org.nr. 556873-1623), Björnebergsvägen 4, 553 12 Jönköping är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av 17globalamal.se.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

När du besöker 17globalamal.se, köper våra produkter eller när du kontaktar oss på annat sätt (t.ex telefon, e-post osv) kan vi komma att samla in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelesedata, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan information som har med ditt ärende att göra (t.ex. information som du lämnar vid byte av defekt vara). Dessutom samlar 17globalamal.se in enhetsinformation/information om hur du använt vår hemsida – exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster (t.ex. görs detta via cookies).

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

  • Leverantörer och underleverantörer kan komma att få ta del av din information för att vi ska kunna göra det vi lovat dig (tex leverera dina varor och ta betalt). Ex. logistikföretag, betal- & kreditkortsföretag och systemleverantörer. 17globalamal.se kommer aldrig att dela med sig av dina uppgifter till tredje part för något annat ändamål än det som vi från början samlade in dem för.
  • Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan 17globalamal.se komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

På 17globalamal.se behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lag. Vi har löpande rutiner för att vi inte ska lagra onödiga uppgifter om dig och vi håller lagringstiden så kort som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden: 
• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, raderar vi sådan historik 3 år efter transaktionsdatum. 
• Uppgifter som hör samman med ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år från köpets genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp. 

Information som samlas in efter samtycke:
Om du inte har gjort köp på 17globalamal.se, men har registrerat dig som kund och samtyckt till att du vill ha utskick via e-post/sms från 17globalamal.se sparar vi dina personuppgifter så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 3 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och då raderar vi informationen direkt dock allra senast inom en månad. 

Säkerhet för dina personuppgifter
Endast 17globalamal.se och våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för att hantera en särskild uppgift (tex packa eller lämna ut ett paket till dig) kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. 

Vi använder https vilket innebär att alla dina uppgifter krypteras. 

Kommer vi att sälja dina personuppgifter?
17globalamal.se kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Om du vill få veta hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi får en sådan begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte 17globalamal.se tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du tycker att vi hanterat dina personuppgifter på felaktigt sätt ber vi dig kontakta oss. Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Vi gillar att ha kontakt med våra kunder och tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag. Skicka gärna e-post till info@17globalamal.se